Styrelse

Ordförande

Ingegerd Liljestrand-Quicklund
Tel: 0526 14653

Vice Ordförande

Inga-Lill Mattsson
Tel: 0525 108 25

Sekreterare

Gertrud Axelsson
Tel: 0525 22497
Mejl: gerd.axelsson@privat.utfors.se

Kassör

Karl-Axel Wikström
Tel: 0525 21441

Ewa Mattsson

Lahja Hartvigsson
Tel: 0526 61527

Christina Westheden-Olausson
Tel: 0526 23022

Birgitta Karlsson
Tel: 0525 13024

Lisbeth Lundälv
Tel: 0525 12576