Norra Bohuslän

Styrelse

e-mail: [email protected]

Ordförande

Ingegerd Liljestrand-Qvicklund, Strömstad, 0762-07 70 16

Vice ordförande

Inga-Lill Mattsson, Tanum, 0704-01 90 18

Sekreterare

Gertrud Axelsson, Tanum, 0702-80 86 53

Kassör

Helena Svensson, Tanum, 0705-68 43 74

Övriga ledamöter

Birgitta Karlsson, Tanum, 0708-66 66 14

Lahja Hartvigsson, Strömstad, 0702-99 02 67

Christina Westheden Olausson, Strömstad, 0706-77 62 66

Gudrun Storm, Strömstad, 0727-11 12 42

Lena Willig Nordblom, Tanum, 073 – 528 75 99